AV-KANA 25% INJ
Dung dịch thuốc tiêm
Thông tin sản phẩm
AV- FAVETRIM 240 INJ
Dung dịch thuốc tiêm
Thông tin sản phẩm
AV-Fe B12 20% INJ
Dung dịch thuốc tiêm
Thông tin sản phẩm
AV-FLORDOX INJ
Dung dịch thuốc tiêm
Thông tin sản phẩm
AV- B COMPLEX INJ
Dung dịch thuốc tiêm
Thông tin sản phẩm
AV – ATROPIN 0.05% INJ
Dung dịch thuốc tiêm
Thông tin sản phẩm
AV-ADE INJ
Dung dịch thuốc tiêm
Thông tin sản phẩm
AV-ADEK
Dung dịch thuốc nước
Thông tin sản phẩm
AV -VIAMI
Dung dịch thuốc nước
Thông tin sản phẩm
Lời khuyên từ chuyên gia

Xem thêm tại đây

Câu hỏi thường gặp

Xem thêm tại đây