AV-COLI 50 INJ
Dung dịch thuốc tiêm
Thông tin sản phẩm
AV-COLI 500 INJ
Dung dịch thuốc tiêm
Thông tin sản phẩm
AV-OTC 20% LA INJ
Dung dịch thuốc tiêm
Thông tin sản phẩm
AV-SONE INJ
Dung dịch thuốc tiêm
Thông tin sản phẩm
AV-PRAZI INJ
Dung dịch thuốc tiêm
Thông tin sản phẩm
AV-GENTATYLO INJ
Dung dịch thuốc tiêm
Thông tin sản phẩm
AV-OTC 10% INJ
Dung dịch thuốc tiêm
Thông tin sản phẩm
AV-MULTIVITA INJ
Dung dịch thuốc tiêm
Thông tin sản phẩm
AV-LEMIVASOL 10% INJ
Dung dịch thuốc tiêm
Thông tin sản phẩm
Lời khuyên từ chuyên gia

Xem thêm tại đây

Câu hỏi thường gặp

Xem thêm tại đây