AV-TYLOSPEC INJ
Dung dịch thuốc tiêm
Thông tin sản phẩm
AV – ATROPIN 0.2% INJ
Dung dịch thuốc tiêm
Thông tin sản phẩm
AV-ANALGIN 30% INJ
Dung dịch thuốc tiêm
Thông tin sản phẩm
AV-DEXA INJ
Dung dịch thuốc tiêm
Thông tin sản phẩm
AV-ATASAL INJ
Dung dịch thuốc tiêm
Thông tin sản phẩm
AV-TYLOSPEC INJ LB
Dung dịch thuốc tiêm
Thông tin sản phẩm
AV-OTC 30% LA INJ
Dung dịch thuốc tiêm
Thông tin sản phẩm
AV-OTC 20% INJ
Dung dịch thuốc tiêm
Thông tin sản phẩm
AV-LEVAMISOLE 7,5% INJ LB
Dung dịch thuốc tiêm
Thông tin sản phẩm
Lời khuyên từ chuyên gia

Xem thêm tại đây

Câu hỏi thường gặp

Xem thêm tại đây