Tầm nhìn sứ mệnh

Phấn đấu trở thành một công ty uy tín chất lượng đứng đầu lĩnh vực thuốc thú y thủy sản đảm bảo trên phạm vi trong nước và quốc tế, công ty hoạch định rõ ràng chiến lược phát triển dài hạn và ngắn hạn:

Chiến lược dài hạn:

    *   Về kinh doanh:

5 năm tới là doanh nghiệp dẫn đầu về hiệu quả kinh doanh trong ngành.
Ưu tiên phát triển Công ty lớn mạnh tập trung vào các lĩnh vực chủ lực: đứng đầu thị trường trong nước về sản phẩm thuốc thú y
Từng bước thâm nhập thị trường quốc tế để đưa công ty phát triển toàn cầu.
Trở thành đối tác lâu dài của tất cả khách hàng và đối tác chiến lược với những Thương hiệu lớn.
Đưa sản phẩm dinh dưỡng của Công ty phát triển đột phá, chiếm lĩnh thị trường trong nước và trở thành sản phẩm chủ lực của Công ty trong lĩnh vực dinh dưỡng thú y xuất khẩu ra quốc tế.

    *   Đầu tư Công Nghệ:

Tiếp tục nghiên cứu, đầu tư những công nghệ mới vào quy trình sản xuất cho phù hợp những tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng, an toàn môi trường để hòa nhập cùng sự phát triển ngành thuốc thú y thủy sản trong nước và quốc tế.

    *   Hoạt động Marketing thương hiệu:

Văn hóa doanh nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế.
Phát triển Thương hiệu thuốc thú y thủy sản Ánh Việt mang tầm quốc tế.
Kết nối mạng Cộng Đồng Ánh Việt rộng khắp.

    *   Định hướng môi trường:

Định hướng hoạt động công ty áp dụng các quy trình quản lý môi trường tiên tiến.
Đáp ứng các yêu cầu về hoạt động môi trường và chất thải hướng đến xây dựng hình ảnh Thương hiệu trách nhiệm với môi trường và xã hội.

    *   Định hướng đời sống cán bộ công nhân viên:

Đưa hệ thống nhà ăn theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm quốc tế.
Có các chính sách phúc lợi với người lao động.
Hướng đến doanh nghiệp gắn kết với người lao động.

Chiến lược ngắn hạn:

    *   Về kinh doanh:

Tập trung khai thác thị trường, mở rộng các hoạt động kinh doanh, phát triển dần kênh phân phối.
Tập trung nghiên cứu, đa dạng mẫu mã mới để tăng sự lựa chọn cho khách hàng.

    *   Đầu tư Công Nghệ:

Tiếp tục nâng cấp, cải tiến, đầu tư máy móc, trang thiết bị phù hợp để sản xuất các sản phẩm chủ lực công ty, nâng cao chất lượng và năng suất.

    *   Hoạt động Marketing thương hiệu:

Xây dựng hệ thống nhận diện Thương hiệu đồng bộ và rộng khắp trong nước lẫn quốc tế.
Tăng cường, hoàn thiện các công cụ marketing online chuyên nghiệp, Mạng Cộng đồng Ánh Việt Company để quảng bá, tăng mức độ nhận diện Thương hiệu Ánh Việt trên thị trường Việt Nam và thế giới.
Xây dựng hình ảnh Thương hiệu có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội và môi trường.

    *   Định hướng đời sống cán bộ công nhân viên:

Đào tạo nâng cao tay nghề của người lao động.
Hàng năm có chính sách nghỉ dưỡng tặng thưởng, phúc lợi đối với người lao động.
Từng bước gửi những nhân viên có tài năng ra nước ngoài đào tạo học hỏi kinh nghiệm.