AV-FLOR 20%
Dung dịch thuốc nước
Thông tin sản phẩm
AV-FENBEN
Sản phẩm cho gia súc
Thông tin sản phẩm
AV-LINCO 4.4%
Thuốc bột hòa tan
Thông tin sản phẩm
AV-ADEK Pak
Sản phẩm cho gia súc
Thông tin sản phẩm
AV-FLOR 10% PAK
Sản phẩm cho gia súc
Thông tin sản phẩm
AV-Genta 10% inj
Dung dịch thuốc tiêm
Thông tin sản phẩm
AV-COLI 10% ORAL
Dung dịch thuốc nước
Thông tin sản phẩm
AV-DOXY 10 ORAL
Dung dịch thuốc nước
Thông tin sản phẩm
AV-COLI 25% ORAL
Dung dịch thuốc nước
Thông tin sản phẩm
Lời khuyên từ chuyên gia

Xem thêm tại đây

Câu hỏi thường gặp

Xem thêm tại đây