AV-LEVAMISOLE 7,5% INJ LB
Dung dịch thuốc tiêm
Thông tin sản phẩm
AV-IVERMECTIN 1% INJ
Dung dịch thuốc tiêm
Thông tin sản phẩm
AV-HEPASOL LB
Dung dịch thuốc nước
Thông tin sản phẩm
AV-Genta 10% inj
Dung dịch thuốc tiêm
Thông tin sản phẩm
AV-DOXY 10 ORAL LB
Dung dịch thuốc nước
Thông tin sản phẩm
AV-DIODINE LB
Thuốc sát trùng
Thông tin sản phẩm
AV-DIODINE
Thuốc sát trùng
Thông tin sản phẩm
AV-IVERMECTIN 1% INJ LB
Dung dịch thuốc tiêm
Thông tin sản phẩm
AV-VITAMAX
Thuốc bột hòa tan
Thông tin sản phẩm
Lời khuyên từ chuyên gia

Xem thêm tại đây

Câu hỏi thường gặp

Xem thêm tại đây